Om oss

Prosess psykologtjenester består av en gruppe på fire privatpraktiserende psykologspesialister. Vi har lang og bred erfaring innen prosessveiledning, sakkyndig arbeid, undervisning, utvikling av kurs og rådgivning/terapeutisk virksomhet.

Blant våre medarbeidere finnes faglig spesialkompetanse innen flere områder. Vi har blant annet spisskompetanse innen fagtema sekundærtraumatisering/compassion fatigue/utbrenthet, familievold, emosjonsfokusert tilnærming, foreldrearbeid, utredning av kvaliteten på tilknytning og omsorg i familier, utredning og tiltak inn mot foreldrekonflikter og etiske problemstillinger i arbeidet som hjelper.

Vårt ønske er å tilby skreddersydde og fleksible tjenester til barnevernet innen veiledning av ansatte og ledere, undervisning og rådgivning/terapi til enkeltansatte. Vi er en erfaren og engasjert gjeng som ønsker å tilby høy faglig kvalitet til våre samarbeidspartnere.

Bergljot Blakstvedt

Spesialist i klinisk psykologi

Utdannet i Trondheim i 2001 og har flerårig og variert klinisk erfaring fra offentlig psykisk helsevern, og i spesialisthelsetjenesten for voksne. Bergljot har mangeårig erfaring fra rollen som utreder av foreldre og barn på et statlig barnevernsenter, og med undervisning og veiledning, inkludert veiledning av beredskapshjems-og fosterforeldre.

Hennes privatpraksis har omfattet støttesamtaler med ungdom, utredning, diagnostikk og behandling av voksne, veiledning av psykologkollegaer og andre faggrupper, samt kontaktpersoner, tiltaksarbeidere og ledere i i barneverntjenester og privat barnevernvirksomhet.

Bergljot har gjennomført utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige og har en spesialisering i sorgbehandling.

I dag er hovedvirksomheten i praksisen hennes knyttet til sakkyndig arbeid for domstoler og barneverntjenester, rettsmekling, konsultasjoner, veiledning av fosterhjem, og fagkyndighet i fylkesnemnder og domstoler.

Brita Strømme

Spesialist i klinisk psykologi

Brita er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo i 1996. Hun har lang og variert erfaring med arbeid med barn, unge og deres foreldre; og hatt ett særlig fokus på sped og småbarn. Fra 2005 har hun ved siden av klinisk arbeid utført barnesakkyndig arbeid og har de senere årene påtatt seg fagkyndig arbeid for fylkesnemnder og rett. Hun har ledererfaring fra kommunal psykisk helsetjeneste hvor hun også deltok i større prosjekter. Hun bidro bla. der med veiledning og utstrakt undervisning til samarbeidspartnere.

Hun har over år veiledet grupper og individuelt innen barnevernet og andre faggrupper samt fosterhjem.

Hun har en særlig interesse innenfor områdene tilknytning, traumer og utviklingspsykologi og har i sitt kliniske arbeid et emosjonsorientert fokus. Hun videreutdanner seg innen emosjonsfokusert terapi.

Espen Walstad

Spesialist i klinisk psykologi

Espen er psykolog, utdannet ved UiO i 1986.

Espens karriere begynte i oppsøkende barne- og ungdomsarbeid. Deretter ble det noen år i offentlig psykisk helsevern med unge, og siden fylkeskommunalt barnevern med utredning av barnevernsaker og konsultasjon til kontaktpersoner og institusjonspersonale.

Privatpraksis ble etablert i 1996. Ved siden av sakkyndig utredning av barnevern- og foreldretvistsaker har undervisning og veiledning til psykologer, ansatte i barnevern og andre sosialfaglige yrkesgrupper vært del av virksomheten. Han har lang erfaring som medlem av fylkesnemnda og som meddommer i domstolen.

Espen har gjennomført Utdanningsprogrammet for barnesakkyndige og psykologforeningens veilederutdanning. Han har sittet seks år i Fagetisk råd i Psykologforeningen og er medlem av Faglig rådgivende utvalg i Bufdir. Han er medforfatter av boka; Samvær. Mellom barn og foreldre som ikke bor sammen

Ingunn L. Eriksen

Spesialist i klinisk psykologi

Ingunn er psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo i 1995.Ingunn begynte sin karriere innen psykisk helsevern og jobbet i flere år med diagnostikk og behandling av mennesker med alvorlige lidelser.

Hun har senere flere års erfaring fra Alternativ til Vold i Oslo der hun særlig var knyttet til to større prosjekter: Barneprosjektet og Foreldreprosjektet. Prosjektene rettet seg både mot klinisk arbeid med barn og familier og mot omfattende undervisning og veiledning til en rekke yrkesgrupper. Et spesielt fokus var på å forstå hvordan barns tilknytning og foreldres omsorg ble påvirket av utrygghet i familien.

Ingunn har bred og lang erfaring med oppdrag som sakkyndig i barnevernssaker og foreldretvistsaker. Hun har gjennomført utdanningsprogrammet for barnesakkyndige. Hun er tilknyttet Norsk psykologforening gjennom å ha koordinator/kursansvar for psykologer i spesialiseringsprogrammet.

De siste årene har Ingunn arbeidet mye med prosessveiledning, særlig til ansatte i barneverntjenester, men også til barnevernvakt og andre sosialfaglige yrkesgrupper samt til psykologer. Hun arbeider også med individuell rådgivning/terapi og går nå en videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi.

Kontakt oss i dag

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt på skjemaet. Du kan også nå oss på hei@prosess.no

Send oss en melding
logo