Personvern

Prosess Psykologtjenester AS tar ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av at virksomheten og enkeltpersoner skal ha tillit til hvordan vi behandler personopplysninger. Prosess Psykologtjenester ved alle partnerne er ansvarlige for virksomhetens behandling av personvernopplysninger.
Vi besvarer henvendelser og samler inn personopplysninger som navn, telefonnummer, epostadresser og eventuelle personopplysninger som er nødvendige for å kunne bistå den som henvender seg til oss.
Der den individuelle oppfølgingen av enkeltpersoner eventuelt dreier seg om behandling vil det bli ført elektronisk journal etter bestemmelsene i helsepersonelloven kap. 8- paragraf 39 flg. og forskrift om pasientjournal. Journalsystemet er lukket for innsyn fra andre (med enkelte lovbestemte unntak, eller ved avtale med pasient). Som pasient har man også innsynsrett i egen journal.
Ytterligere spørsmål om personvern rettes til Prosess Psykologtjenester.