Individuelt psykologtilbud til ansatte og ledere som er spesielt belastet

Dette er et tilbud til mennesker som er sterkt belastet og som kan ha behov for noe mer enn f.eks. prosessveiledning i gruppe, og kollega- og lederstøtte. Vi vet at det å arbeide med sterke historier og overveldende inntrykk innebærer en økt risiko for emosjonelle belastninger. Over tid kan det føre til fenomener som sekundær traumatisering, utbrenthet og omsorgstrøtthet. For enkelthets skyld velger vi å kalle dette for ulike måter å bli følelsesmessig overbelastet i jobben.

Følelsesmessig overbelastning

Arbeidspress, tidspress og perioder der man ikke er ajour kan lede til opplevelsen av å ikke ha kontroll og kan øke belastningen. For de fleste av oss oppstår det med jevne mellomrom stress og utfordringer også i privatlivet. Samlet kan risikoen øke for å bli følelsesmessig overbelastet og man kan f.eks. bli så aktivert i kroppen at den ikke finner hvile. Resultatet kan bli langvarig utslitthet og en rekke symptomer og utfordringer både kroppslig og følelsesmessig.
Det er flere faktorer som sammen kan øke risiko for at en person kan bli overbelastet. Ofte ser vi et samspill mellom ulike forhold på jobben som manglende kontroll, for stort arbeidspress og liten støtte, samt utfordringer i privatlivet. Hvordan den enkelte ansatte er som person spiller også inn. Ulike faktorer her kan være: de som kjenner på et stort behov for kontroll, de som sier mye lettere ja enn nei, de som aldri blir fornøyd med egen innsats og ønsker perfekte resultater, de som er unge og uerfarne og kanskje har et brennende ønske om å hjelpe/få til noe.

Tilbudet:

Vi tilbyr psykologisk rådgivning til personer som strever ekstra. Hos psykolog kan ansatte få hjelp til en sortering og en bevisstgjøring, både når det gjelder arbeidsforhold og private forhold som belaster. Det vil også være mulig å gå inn på personlige forutsetninger og øke bevisstgjøringen rundt hvordan ulike reaksjonsmønstre (følelsesmessige, kognitive og atferdsmessige) kan opprettholde og kanskje forverre tilstanden.
Vi tilbyr enkelttimer og klippekort. Vi har erfart at de fleste selv vet best når det er behov for hjelp. I samarbeid med leder kan det tas et valg på antall timer til rådighet. Den ansatte kan ved å få tildelt et visst antall timer (klippekort) selv administrere når timene skal brukes, om det er ønske om enkelt eller dobbeltime osv. Dersom Prosess psykologtjenester allerede er inne i den aktuelle tjenesten og tilbyr veiledning, kan vi i samråd velge en annen av våre psykologer til individuell oppfølging. Eventuelt kan den ansatte velge å komme til veileder. Vi har selvsagt taushetsplikt.
Ved store reiseavstander kan vi tilby nettbaserte løsninger slik at samtaler også kan foregå over videolink på måter hvor personvernet blir ivaretatt.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt på skjemaet. Du kan også nå oss på hei@prosess.no

Kontakt oss i dag
logo