Kurspakker og kombinasjoner

Vi vet at enkeltstående kurs som regel ikke har like god effekt som å jobbe med prosesser over tid. Derfor ønsker vi å tilby forpliktende oppfølging over tid. Vårt tilbud er fleksibelt på hvor ofte, hvor lenge hver gang, og gruppestørrelse. Vi kan lage pakker hvor fagtema kan kombineres med prosessveiledning, saksveiledning og undervisning. Vi har en erfaren stab som kan forelese over de fleste fagtema; plukk og velg.
Noen av de fagtemaene psykologer i staben vår har spesialkunnskap om:
- Familievold
- Partnervold
- Vold og overgrep mot barn
- Vurderinger av samvær
- Tilknytning
- Personlighetsproblematikk
- Foreldretvister
- Emosjonell omsorgssvikt
- Sorg
- Kultur
- Sped- og småbarn
- Habilitering
- Etikk

Psykisk helsestudio for ledere

Få oppgaver i helse- og sosialsektoren er så krevende og ensomme som å lede. Spriket i arbeidsoppgaver er kjempestort. Beslutninger i enkeltsaker, budsjettbalanse, ansettelser, sykemeldinger, personalkonflikter, klagebehandling og avvik er noen stikkord. I tillegg kommer de faglige utfordringene hvor rammene det skal arbeides under langt fra er optimale.
I helsestudioet vårt fokuserer vi på følelsesmessige belastninger og hvordan disse kan håndteres, framfor utfordringene i kjernefaget. Ledere står ofte alene med ansvaret for beslutninger med store konsekvenser for mennesker. Noen belastninger er "systemskapte" mens andre henger mer sammen med de menneskelige ressursene. Vi har tro på at veiledete samtaler i kollegagrupper, hvor deltakerne har omtrent samme rolle, kan hjelpe til med å sortere. Hva må, inntil videre, være som det er, og hva kan håndteres annerledes? Alle har vi et utviklingspotensial til å bli bedre kjent med oss selv og hvordan vi reagerer når det skal tas tøffe beslutninger.
Hender det at du tenker at nå kunne det være greit å pakke kofferten for en to/tre dagers tur hvor du får være sammen med en gruppe kolleger for en blanding av faglig og sosialt fellesskap? Det gjør vi. Derfor har vi utviklet en pakke vi selv tror på. Dette er psykisk helsestudio mot utbrenthet.
Vi setter sammen grupper med inntil 8 deltakere. Psykisk helsestudio har to gruppeledere som har god kjennskap til fagfeltet og fra følelsesfokusert prosessveiledning.

Opplegget er som følger:

Avreise onsdag ettermiddag, retur søndag formiddag. Destinasjon kan tilpasses, Norge er fint – varmere strøk er fristende. Vi sørger for reisebestillinger og transport, innkvartering i et eget hus hvor noe av matlagingen inngår i gruppeprosessen. Det blir noe fritid og god tid til å styrke ”psykisk helse”.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt på skjemaet. Du kan også nå oss på hei@prosess.no

Kontakt oss i dag
logo