Prosessveiledning til
kontaktpersoner i barnevernet

Et tenkt scenario: Du er kontaktperson i barneverntjenesten. Gjennom arbeidet får du daglig nær kjennskap til tunge menneskeskjebner; barn og voksne som har kommet i vanskelige livssituasjoner som folk flest ikke vet finnes. Samtidig har du et stort arbeidspress med mange saker på vent, du er av og til usikker på om du har gjort nok i saken, om du har tilstrekkelig kunnskap, og om avgjørelser er riktige. Kan hende du føler at systemet du jobber i ikke alltid tilbyr de beste løsningene, at du ikke alltid får god nok støtte av arbeidsgiver, og at noe skurrer i arbeidsmiljøet. Og, uansett hvor hardt du står på blir det ikke godt nok for dem du prøver å hjelpe. Foreldre kan føle seg angrepet og krenket, og den mist verste løsningen er ofte ikke ideell for barnet.
Merker du noen ganger at det ville vært godt å slippe å skrive tunge saker og stå i nemnda som representant for et system som mange kritiserer og ser ned på? Ønsker du at noen kunne dele opplevelsene med deg etter vanskelige samtaler eller hjemmebesøk?

Kjenner du deg igjen i noe av dette?

Vår erfaring er at den følelsesmessige belastningen det innebærer å være profesjonell aktør i sosialt arbeid får innvirkning på oss som menneskelig ressurs. Denne typen arbeid gjør noe med oss. Det er fort gjort å utagere mot våre nærmeste, privat eller på jobb. Mange opplever å vegre seg mot å ta upopulære valg. Utbrenthet og følelse av handlingslammelse er ikke uvanlig.
Vi tror det er klokt å gi kontaktpersoner et rom for refleksjon om egen arbeidssituasjon. Gjennom veiledete samtaler i kollegagrupper kan det utløses nye ideer til hvordan du kan tenke om og møte utfordringene på nye/andre måter. Slike samtaler kan utløse kollegastøtte og redusere opplevelsen av å være alene om problemet. Målsettingen er at du som kontaktperson skal bli bedre kjent med deg selv og hvordan du reagerer på forskjellige utfordringer/belastninger.
Hvem har sagt at emosjonsfokusert veiledning bare har effekt på dem som har blitt våre klienter?

Prosessveiledning til mellomledere og teamledere i barnevernet

Et tenkt scenario: Du er teamleder for en gruppe barnevernansatte. Du opplever press fra ledere over deg om effektiv ledelse. Det er saker som skal «tas unna», henvendelser familier og andre som skal imøtekommes, akutte hendelser der du må finne en ansatt til å ta saken raskt, eller du må selv steppe inn osv. Samtidig ser du at de du er satt til å lede sliter. De har for mange saker, de er slitne, har private problemer – sykemeldingene kommer. Du forsøker så langt som råd er å «stå i det». Kan hende du ikke føler du strekker til; noen ganger må du bite tenna sammen for å holde ut. Og uansett hvor mye du prøver å kommunisere ivaretakende blir det ikke alltid mottatt i den andre enden slik du tenkte, kanskje opplever du at budskapet rett og slett misforståes.
Har du hatt lyst til å si til teamet ditt: «ta dere sammen, sånn er det å jobbe i barneverntjenesten»? Kanskje du har sagt det også, eller noe tilsvarende? Hvem får du hjelp av når det røyner på?
Kjenner du deg igjen i noe av dette? Vår erfaring er at mellomledere i barneverntjenesten har press fra alle kanter. Samtidig er det sjelden ledere får delta på den prosessveiledningen som mange barnevernkonsulenter i teamet tilbys. Vi tror det er klokt av arbeidsplassen å prioritere mellomledere/teamledere og vi tror god ivaretakelse av dem og arbeid med kommunikasjon til de ansatte vil lønne seg, både menneskelig og økonomisk.
Vi tilbyr kurs og veiledning i hvordan å kommunisere godt med ansattegruppa, slik at budskapet om at ledelsen bryr seg når fram; de ansatte blir sett, samtidig som det kommuniseres tydelig hvilket ansvar og arbeidsoppgaver som forventes utført. Og dette på måter som gir motivasjon og arbeidslyst!
Vi ønsker i tillegg å fokusere på hvordan ledere kan ivareta seg selv. God kommunikasjon og ivaretakelse av andre henger nøye sammen med ivaretakelse og refleksjon hos ledere. Ta surstoffmaska på deg selv før du hjelper de andre! Stikkord vi er opptatt av: Omsorgs-trøtthet, det å føle at man ikke strekke til, manglende motivasjon, utmattelse og utbrenthet. Vi ønsker å bidra med økt forståelse for hvordan slik prosesser utvikler seg. Vi ønsker å hjelpe til med økt bevissthet rundt det å registrere egne signaler, og til å sortere tegn på overveldelse på et tidlig tidspunkt.
Vi vet at enkeltstående kurs som regel ikke har like god effekt som å jobbe med prosesser over tid. Vi tilbyr derfor prosessveiledning og skreddersydde kurspakker.
Prosessveiledning kan kombineres med faglig fordypning via saksveiledning og undervisning, se under Kurspakker og kombinasjoner

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt på skjemaet. Du kan også nå oss på hei@prosess.no

Kontakt oss i dag
logo