Faglig bistand og veiledning til kontaktpersoner samt ledere i barnevernet

Kontaktpersoner og ledere i barnevernet må ofte håndtere alvorlige, sammensatte og komplekse faglige tema. Av og til(iblant) kan man ha behov for faglig bistand utenfor tjenesten som støtte inn mot vurderinger og beslutninger om barns beste.

Vi tilbyr:

  • Individuell faglig veiledning og drøftelse av konkrete saker.
  • Lederstøtte i faglig komplekse saker.
  • Gjennomgang av barnevernets egen dokumentasjon (saksmapper) med fokus på faglige innspill og refleksjoner i det videre barnevernfaglige arbeidet.
  • Vi tilbyr enkelttimer eller pakker på for eks. 5 eller fler timer (kan benyttes etter behov) for faglig bistand. Dette avtales nærmere.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt på skjemaet. Du kan også nå oss på hei@prosess.no

Kontakt oss i dag
logo